همکاران دبستان رهیار شعبه پونک سال تحصیلی 97-98

همکاران شاغل در بخش های مجتمع آموزشی رهیار (شعبه پونک) ​​​​​​​

 

همکاران شاغل در بخش های مجتمع آموزشی رهیار (شعبه پونک) به تفکیک سمت سازمانی به شرح زیر می باشند:

اسامی همکاران سال تحصیلی 98- 97 پونک

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

لیلا

ارشد

دفتردار

2

شهروز

انتظامی

مسوول تعالی سازمانی و ناظم پایه چهارم

3

فروغ

بختیاری

مسوول دوره آموزشی پایه اول و دوم

4

حسین

پرداس

نیروی خدمات

5

روح الله

جهانگیری

مسوول دوره آموزشی ششم و معلم هدیه آسمانی ششم

6

ابوالفضل

حسین زاده

ناظم پایه پنجم

7

سید حیدر

حسینی

نیروی خدمات

8

بهروز

خداپرست

نیروی خدمات

9

اعظم

ذوالفقاری

مسوول دوره آموزشی پایه سوم و چهارم

10

حامد

رضایی کمال

ناظم پایه دوم و سوم

11

علی اصغر

روشنی

مربی خوشنویسی

12

لادن

شایگانی

معاون توسعه و تعالی  و مسوول دوره پنجم

13

اعظم

شهاب

متصدی امور اجرایی

14

محمود

شیخیان

مدیر واحد

15

سالومه

طهماسبی تهرانی

مربی بهداشت

16

ملیحه

علی جان تبار

مسوول مرکز یادگیری

17

بابک

علیزاده قره باغی

ناظم پایه ششم

18

مهدی

غفاری راد

نیروی خدمات

19

سیده فاطمه

قاسمی اصل

کارمند اداری

20

سارا

کریمی

کارمند اداری

21

جواد

گیلانی

معاون اجرایی

22

معین

محمدی

ناظم پایه اول

23

سعید

مظاهری

نیروی خدمات

24

نسرین

معمار

کارمند اداری و مربی رایانه پایه چهارم و پنجم

25

سمیرا

هاشمی

مسوول کتابخانه

 

 

 

 

اسامی همکاران سال تحصیلی 98- 97 پونک

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

معین

آبادی

مربی رایانه پایه ششم

2

افسانه

ابوالفتحی

آموزگار پایه سوم

3

گلاره

احتیاطی

مربی زبان

4

محمد

احمدی نوکنده

مربی ورزش

5

 

اصغرزاده

مربی قرآن پایه ششم

6

زهرا

اعرابی

 آموزگار پایه اول

7

ریحانه

اکرمی

آموزگار پایه چهارم

8

نساء

البوغبیش

آموزگار پایه دوم

9

عطیه

انارکی

مربی هنر و خلاقیت

10

پگاه

انصاری

آموزگار پایه چهارم

11

محدثه

اوضاعی

مربی زبان

12

زهرا

آئین پژوه

کمک معلم پایه سوم

13

فهیمه

باقرپور

مربی زبان

14

ابراهیم

باقرپور

مربی زبان

15

ندا

بیاتی

آموزگار ریاضی پایه پنجم

16

پریسا

پژوهی پاد

آموزگار پایه دوم

17

حانیه

جهان آرا

کمک معلم پایه دوم

18

حسام

حسین زاده

آموزگار اجتماعی و تفکر پایه ششم

19

حامد

خدابنده لو

مربی موسیقی

20

فرهاد

خدامددی

مربی ورزش

21

هدی

خوش نظر

دستیار معلم پایه اول

22

مهسا

خیری

کمک معلم پایه سوم

23

سارا

ربیعی نژاد

مربی زبان

24

شیوا

رجبی

کمک معلم پایه چهارم

25

حنانه

رحیمی

مربی زبان

26

محبوبه

رضایی

کمک معلم پایه اول

27

علی اصغر

روشنی

مربی خوشنویسی

28

عطیه

سوسنی

مربی قرآن پایه دوم تا پنجم

29

نازنین

شفیعی

مربی زبان

30

گودرز

شکوهی زاده

آموزگار ادبیات ششم و اجتماعی پنجم

31

ریحانه

صالحیان

مربی هنر و خلاقیت

32

مرضیه

صمدی زاده

کمک معلم پایه دوم

33

مینا

فاضل

مربی زبان

34

مهناز

فانی

آموزگار پایه سوم

35

پروین

فتاحی زاده

مربی هنر و خلاقیت

36

فرهاد

فرحی مقدم

مربی زبان

37

معصومه

فریدونی

مربی زبان

38

نسیم

قاسم خانی

مربی زبان

39

طاهره

قرآن نویس

کمک معلم پایه اول

40

سوسن

قهرمانی

آموزگار پایه اول

41

پریناز

قربانی

کمک معلم پایه پنجم

42

سمیه

کاوند

آموزگار علوم و هدیه های آسمانی پنجم

43

گلچهره

کیوان

کمک معلم پایه چهارم

44

زهرا

گرامی

آموزگار پایه دوم

45

رضوان

لطفی

کمک معلم پایه سوم

46

مریم

لواف

آموزگار پایه اول

47

افسانه

محمدجعفر

آموزگار پایه چهارم

48

مهدی

مهدوی

مربی کار و فناوری پایه ششم

49

سید احسان

میرقاسمی

مربی ورزش

50

زینب

نادری

آموزگار پایه سوم

51

لیلا

نبی زاده

کمک معلم پایه دوم

52

کیانوش

وثوقی

آموزگار علوم پایه ششم

 


همکاران دبستان رهیار شعبه پونک مجتمع رهیار دبستان رهیار مجتمع آموزشی همکاران رهیار معلم معلم های رهیار

نظرات


Top