ورزش تخصصی

کلاس هاي ورزش تخصصي در سه رشته ورزشي شامل واليبال ، بدمينتون و پينگ پنگ  در روزهاي پنج شنبه برگزار مي شود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18