کارگاه آموزش خانواده

کارگاه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده در يک پک 8 جلسه اي با محوريت تئوري انتخاب و با عنوان  تربيت فرزندان شاد و موفق  اولين جلسه خود را روز شنبه مورخ 95/08/08  با حضور اولياي دانش آموزان پايه دهم، سوم و چهارم در فضايي گرم و صميمي آغاز کرد. 1 2 3 4 5 6 7 8