۱۳ آبان روز دانش آموز - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۳ آبان روز دانش آموز - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اهداف این جشن آشنایی دانش آموزان با روز ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی ایجاد همبستگی و اتحاد برگزار شد.   برنامه با حضور همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در حیاط مدرسه آغاز گردید. مسابقه ای میان دانش آموزان برگزار گردید و به نفرات برنده جوایز اهدا شد در پایان هدیه های مخصوص روز دانش آموز که شامل لوازم ورزشی و کتاب بود همراه با پذیرایی به دانش آموزان اهداء گردید.