پیش دبستان رهیار

class پیش دبستان رهیار، مجموعه ای متفاوت از نظر برنامه ریزی و هدف مندی فعالیت ها در مقطع پیش دبستان محسوب می شود. این مجموعه به پاس بهره گیری از همکاران با سابقه کاری قابل توجه و پرسنل خلاق و مدیریت هدفمند توانسته است به عنوان یکی از مطرح ترین و موفق ترین مجموعه های پیش دبستانی در سطح تهران معرفی گردد. در این مجموعه، فعالیت های زیادی با توجه به نیاز روز کودکان و در راستای افزایش خلاقیت آن ها انجام می گیرد. 
انجام بازی ها، سرگرمی ها و چالش های گروهی برای آشنایی با محیط های کاری گروهی و فعالیت های گروه محور، حضور برنامه ریزی شده در برنامه های ورزشی متنوع برای تقویت استعداد ها و کشف توانمندی های ورزشی کودکان، بررسی منظم و زمان بندی شده سلامت کودکان با چکاپ های دوره ای، دعوت برای حضور کارشناسان در حوزه های مختلف ایمنی، بهداشت، مشاغل و صنایع برای حضور در برنامه های این مجموعه برای آشنایی کودکان با مشاغل مختلف و فراگیری مهارت های لازم در مواجه به موقعیت های گوناگون 
ما در پیش دبستان رهیار تلاش داریم تا همگام با جدید ترین متد های آموزشی دنیا، منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی، کودکان را برای حضور در دبستان آماده سازیم و مهارت های لازم را به آن ها آموزش دهیم. 
دپارتمان های مختلف تلاش خواهند کرد، برنامه های اموزشی و تفریحی مناسب را برنامه ریزی کنند تا کودکان بتوانند در مدت زمان حضور در پیش دبستان علاوه بر سپری کردن لحظات شاد و مفرح آموزش ها و مهارت های لازم را نیز فراگیرند.
پیش دبستان رهیار پیش دبستان رهیار، مجموعه ای متفاوت از نظر برنامه ریزی و هدف مندی فعالیت ها در مقطع پیش دبستان محسوب می شود.
این مجموعه به پاس بهره گیری از همکاران با سابقه کاری قابل توجه و پرسنل خلاق و مدیریت هدفمند توانسته است به عنوان یکی از مطرح ترین و موفق ترین مجموعه های پیش دبستانی در سطح تهران معرفی گردد.

                            rahyar2

در این مجموعه، فعالیت های زیادی با توجه به نیاز روز کودکان و در راستای افزایش خلاقیت آن ها انجام می گیرد.
انجام بازی ها، سرگرمی ها و چالش های گروهی برای آشنایی با محیط های کاری گروهی و فعالیت های گروه محور، حضور برنامه ریزی شده در برنامه های ورزشی متنوع برای تقویت استعداد ها و کشف توانمندی های ورزشی کودکان، بررسی منظم و زمان بندی شده سلامت کودکان با چکاپ های دوره ای، دعوت برای حضور کارشناسان در حوزه های مختلف ایمنی، بهداشت، مشاغل و صنایع برای حضور در برنامه های این مجموعه برای آشنایی کودکان با مشاغل مختلف و فراگیری مهارتهای لازم در مواجه به موقعیت های گوناگون ما در پیش دبستان رهیار تلاش داریم تا همگام با جدید ترین متد های آموزشی دنیا، منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی، کودکان را برای حضور در دبستان آماده سازیم و مهارت های لازم را به آن ها آموزش دهیم. 
دپارتمان های مختلف تلاش خواهند کرد، برنامه های اموزشی و تفریحی مناسب را برنامه ریزی کنند تا کودکان بتوانند در مدت زمان حضور در پیش دبستان علاوه بر سپری کردن لحظات شاد و مفرح آموزش ها و مهارت های لازم را نیز فراگیرند.

آخرین اخبار


 
Top