واحدهای ستادی

واحدهای ستادی


طرح بسته آموزشی علوم دبستان
طرح بسته آموزشی علوم دبستان

بسته آموزشی شامل محتوای تدریس شده در کلاس درس، فعالیت های خارج کلاس در...

طرح بسته آموزشی علوم دبستان
طرح بسته آموزشی علوم دبستان

طرح بسته آموزشی علوم دبستان چیست؟طرح تکمیلی بسته آموزشی علوم و برنامه ...

جلسات نقد ادبی و تحلیل داستان
جلسات نقد ادبی و تحلیل داستان

جلسات نقد ادبی از سال تحصیلی 94-93 با هدف ایجاد علاقه و انگیزه، ارتقاء...

دپارتمان های درسی مجتمع آموزشی رهیار
دپارتمان های درسی مجتمع آموزشی رهیار

دپارتمان ­های درسی به منظور ارتقا سطح آموزشی آموزگاران، جلسات منظمی را...

مجموعه تمرینات مجتمع آموزشی رهیار
مجموعه تمرینات مجتمع آموزشی رهیار

مجتمع آمورشی رهیار در جهت تثبیت و تعمیق مفاهیم آموزشی دانش ­آموزان اقد...

ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در مجتمع آموزشی رهیار
ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 90...

موفقیت در ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در تابستان 97 در ...

گامی در راستای تحقق مدرسه کیفی
گامی در راستای تحقق مدرسه کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل شدن ...

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟
معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه...

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟1.در مدرسه ما روابط...

تعداد کل : 17 صفحه 2 از 2
1
2
 
Top