اخبار متوسطه دوره دوم شعبه پونک

undefined

لیگ فوتسال شهدا در متوسطه دوره دوم رهیار شعبه پونک

یکی از ویژگی های مهم مدرسه ی کیفی ایجاد فضایی با نشاط می باشد در کنار نشاط یادگیری، پرداختن به فعالیت های تفریحی و ورزشی در جهت افزایش شور و شوق دانش آموزان بسیار مفید و مثرثمر می باشد.

undefined

اردوی توچال پایه دهم متوسطه دوره دوم رهیار شعبه پونک

در روز دوشنبه راس ساعت 8 صبح دانش آموزان، مدرسه را به سمت توچال ترک کردند. در ساعت 9:30 در ایستگاه شماره یک تله کابین توچال آماده سوارشدن بودند. آنها در گروه های از قبل مشخص شده سوار بر تله کابین شدند.

آموزش خانواده متوسطه دوره دوم رهیار

اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 98-1397 واحد متوسطه دوره دوم

اولین جلسه آموزش خانواده واحد متوسطه دوره دوم در تاریخ 97/07/07 در سالن اجتماعات مجتمع آموزش رهیار برگزار گردید.

هفته دفاع مقدس متوسطه دوره دوم رهیار

مراسم هفته دفاع مقدس سال تحصیلی 98-1397 واحد متوسطه دوره دوم رهیار-شعبه پونک

مراسم هفته دفاع مقدس سال تحصیلی 98-1397 واحد متوسطه دوره دوم در مجتمع آموزشی رهیار 

تبریک روز معلم، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

تبریک روز معلم، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

لیست ناهار اردی بهشت ماه ۹۷- مجتمع آموزشی رهیار

لیست ناهار اردی بهشت ماه ۹۷- مجتمع آموزشی رهیار

لیست ناهار اردیبهشت ماه ۹۷ مجتمع آموزشی رهیار

قبولی دانش آموزان در المپیاد کشوری، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

قبولی دانش آموزان در المپیاد کشوری، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

قبولی دانش آموزان در مسابقات ریاضی IMC، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

قبولی دانش آموزان در مسابقات ریاضی IMC، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

لیست ناهار فروردین ماه ۹۷-مجتمع آموزشی رهیار

لیست ناهار فروردین ماه ۹۷-مجتمع آموزشی رهیار

لیست ناهار فروردین ماه ۹۷-مجتمع آموزشی رهیار

بهار ۱۳۹۷ بر همه شما مبارک باد-مجتمع آموزشی رهیار

بهار ۱۳۹۷ بر همه شما مبارک باد-مجتمع آموزشی رهیار

بهار ۱۳۹۷ بر همه شما مبارک باد-مجتمع آموزشی رهیار

تبریک سال نو - واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

تبریک سال نو - واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

تبریک سال نو - واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

جشنواره ورزشی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

جشنواره ورزشی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مسابقات منطقه تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مسابقات منطقه تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مسابقات منطقه تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی باغ موزه ملی ایران پایه دهم، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی باغ موزه ملی ایران پایه دهم، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

ماهنامه بهمن ماه رهیار - راهی ویژه بهمن

ماهنامه بهمن ماه رهیار - راهی ویژه بهمن

ماهنامه بهمن ماه رهیار - راهی ویژه بهمن

تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو درون مدرسه ای پایه دهم، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو درون مدرسه ای پایه دهم، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو درون مدرسه ای پایه دهم، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم روز دانش آموز ، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم روز دانش آموز ، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم روز دانش آموز ، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم عاشورای حسینی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم عاشورای حسینی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم عاشورای حسینی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

شادباش سال ۱۳۹۶ به خانواده بزرگ رهیار

شادباش سال ۱۳۹۶ به خانواده بزرگ رهیار

شادباش سال ۱۳۹۶ به خانواده بزرگ رهیار

آموزش اطفای حریق در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

آموزش اطفای حریق در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

آموزش اطفای حریق در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

بزرگداشت هفته دفاع مقدس واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

بزرگداشت هفته دفاع مقدس واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

بزرگداشت هفته دفاع مقدس واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم بازگشایی اول مهر، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم بازگشایی اول مهر، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم بازگشایی اول مهر، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

لیگ دانش آموزی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

لیگ دانش آموزی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

لیگ دانش آموزی واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی مجموعه ورزشی انقلاب پایه دهم - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی مجموعه ورزشی انقلاب پایه دهم - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی مجموعه ورزشی انقلاب پایه دهم - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو اُپارک پایه یازدهم واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو اُپارک پایه یازدهم واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو اُپارک پایه یازدهم واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم اربعین حسینی در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم اربعین حسینی در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم اربعین حسینی در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو پارک چیتگر پایه یازدهم- واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو پارک چیتگر پایه یازدهم- واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردو پارک چیتگر پایه یازدهم- واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

یازدهمین جشنواره غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار

یازدهمین جشنواره غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار

یازدهمین جشنواره غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار

جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

جلسه آموزش خانواده واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

جلسه آموزش خانواده واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

جلسه آموزش خانواده واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

اردوی شیراز پایه دهم واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اردوی شیراز پایه دهم واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی ثبت نام

اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی ثبت نام

اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی ثبت نام

اعضای انجمن اولیاء و مربیان - سال ۹۷-۹۶ - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اعضای انجمن اولیاء و مربیان - سال ۹۷-۹۶ - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

اعضای انجمن اولیاء و مربیان - سال ۹۷-۹۶ - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم در منطقه ۵ ، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم در منطقه ۵ ، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

رتبه اول امتحانات نهایی پایه سوم در منطقه ۵ ، سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نتایج امتحانات نهایی پایه سوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نتایج امتحانات نهایی پایه سوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

نتایج امتحانات نهایی پایه سوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

برگزاری دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

برگزاری دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

برگزاری دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

نتایج دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

نتایج دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

نتایج دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

هفته رسانه و آقای رشیدپور - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

هفته رسانه و آقای رشیدپور - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

هفته رسانه و آقای رشیدپور - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

برگزاري جلسه انجمن اولياي پايه سوم با حضور دبيران و دانش آموزان

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷

آیکن کلی سایت 2.jpg

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

آیکن کلی سایت 2.jpg

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

آیکن کلی سایت 2.jpg

برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک