ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در مجتمع آموزشی رهیار

موفقیت در ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در تابستان 97 در مجتمع آموزشی رهیار

موفقیت در ممیزی ارتقایگواهینامه استانداردایزو9001

ممیزی ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ایزو 9001 از ویرایش 2008به ویرایش 2015، در تاریخ 22 شهریور ماه 1397 در واحدهای آموزشی و ستادی مجتمع آموزشی رهیار برگزار گردید.

 

 این ممیزی توسط دو نفر از ممیزان خبره شرکت TUV Nordایران،جناب آقای مهندس الهامی و سرکار خانم مهندس احتشامی برگزار گردید. تیم ممیزی پس از انجام ممیزیاز فرآیندهای سازمان، گزارش ممیزی شامل نقاط قوت و ضعف و نقاط قابل بهبود را ارائه نموده و رهیار را جهت ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت به استانداردایزو 9001:2015 مورد تأیید قرار دادند. گواهینامه مربوطه، پس از گذراندن مراحل ثبتدر مراجع ذیربط، ‌طی 1 ماه آینده به سازمان ارائه می‌گردد.

 

خاطر نشان می گردد مجتمع آموزشی رهیار، در بهمن 95 موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001:2008 گردیده و طی1.5 سال گذشته، با انجام اقدامات کوتاه و بلند مدت در راستای بهبود خدمات خود، ازجمله یک نوبت ممیزی مراقبتی سالیانه توسط شرکت صادر کننده گواهینامه در بهمن 96،شرایط و ملزومات کافی برای استقرار جدیدترین ویرایش این استاندارد را فراهم نموده است.

 

ارتقای این سیستم شاهدی بر تداوم تعهد مجتمع آموزشی رهیار به کیفیت ارائه خدمات و ارتقاء سطح آن از طریق اصلاح فرآیندها و بهبود مستمر و مداوم می‌باشد. با این سیستم، سازمان توانایی خود را در ارائه خدمات به اثبات می‌رساند وخواسته‌های دانش آموزان و والدین و الزامات قانونی مربوطه را برآورده می‌نماید ودر داخل سازمان هدف‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر واقعیت صورت می‌پذیرد وموارد قابل بهبود به طور مؤثر شناسایی و اجرا می‌گردند.

 

این موفقیت را به تمام اعضای خانواده رهیار تبریک می گوییم.

 


مجتمع رهیار دبستان رهیار تعالی سازمانی تعالی ایزو 9001 ISO 9001 مجتمع آموزشی دبیرستان رهیار

نظرات


Top