واحدهای آموزشی

آخرین اخبار


تماس با ما
تماس با ما

آدرس مجتمع آموزشی رهیار و شعبه‌های آن به شرح ذیل می‌باشد. در راستای پا...

سیستم مدیریت کیفیت رهیار
سیستم مدیریت کیفیت رهیار

مدرسه ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می دهد که منتج به رفت...

مدرسه کیفی
مدرسه کیفی

مدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفت...

معرفی مجتمع آموزشی رهیار
معرفی مجتمع آموزشی رهیار

مجتمع آموزشی پسرانه رهیار(غیردولتی)، با هدف ایجاد محیطی سالم، با نشاط،...

تعداد کل : 4 صفحه 1 از 1
1
 
Top