منوی دسته بندی

اردوی مجازی دنیای شگفت‌انگیز نامرئی‌ها!

با همراهی امیرکبیر؛ پیرو دعوت‌نامه‌ی پادشاهی از نامرئی‌ها: اشرشیا

(ویژه‌ی دانش‌آموزان پایه‌‌های چهارم تا ششم)

🗓شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰:
⏱ پایه‌ی چهارم: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
⏱ پایه‌ی پنجم: ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰

🗓 یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰:
⏱ پایه‌ی ششم: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰

💻 این برنامه در سامانه‌ی آموزش الکترونیک رهیار و در صفحه‌ی اردوی مجازی برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.