منوی دسته بندی

دبیرستان دوره‌ی دوم رهیار (شعبه‌ی رفسنجان)

دبیرستان دوره‌ی دوم رهیار ( شعبه‌ی رفسنجان)

جلسه توجیهی خانواده ها

 

  • به منظور آشنایی خانواده ها با برنامه های رهیار و درک تفاوت های آموزشی و هماهنگی های لازم در همراهی اولیاء با مدرسه تا حصول نتیجه آموزشی دلخواه جلسات متعددی برگزار می گردد.

مشاوره فردی و تحصیلی

به منظور شناخت بیشتر دانش آموز و کشف استعداد و توانایی های ذاتی دانش آموزان و هدایت و راهبری ایشان تا رسیدن به اهداف آموزشی، جلسات هفتگی مشاوره فردی با دانش آموز برگزار می گردد.

جشنواره ها

به منظور کسب مهارت و آموزش رقابت سالم بین دانش آموزان جشنواره های مختلفی بویژه ورزش در رهیار رفسنجان برگزار می شود. که هدف:

* کشف استعداد دانش آموزان                 * رقابت در محیطی آموزشی و سالم                              * ایجاد فضایی شاداب   

حضور روانشناس توانمند از تهران

به منظور کاهش استرس ها و شناخت خانواده ها و تبیین ارتباط صحیح بین خانواده و دانش آموز از روانشناسان توانمند کشوری دعوت می شود.

مدرسه کیفی

برای آشنایی دبیران و کادر آموزشی با مدرسه کیفی و تئوری انتخاب جلسات آموزشی ویژه دبیران با حضور مدرسین خبره برگزار می‌شود.

برگزاری اردوهای علمی و تفریحی

به منظور آشنایی دانش آموزان با جاذبه های گردشگری استان و نیز ایجاد روحیه نشاط و آموزش رفتارهای گروهی، اُردوهای آموزشی درون استانی برگزار می گردد.