منوی دسته بندی

مدرسه‌ی کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.

مدرسه کیفی 

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.
از آنجایی که جمع‌آوری اطلاعات از میزان تحقق اقدامات و برنامه‌ها و در نهایت سنجش میزان پیشرفت در هر یک از معیارهای مدرسه کیفی، نیاز اساسی تحقق مدرسه کیفی می‌باشد، پروژه‌ای طی یک سال گذشته با عنوان “سنجش معیارهای مدرسه کیفی” تعریف گردیده و گام‌های اساسی زیر برای آن اجرا گردید.

گام‌های اساسی سنجش معیارهای مدرسه کیفی:
1-استفاده از یک تیم پژوهشی خبره بیرونی جهت اطمینان از تعریف و اجرای اصولی فعالیت‌ها
2-انجام فازهای اکتشافی با کمک والدین و کارکنان، شامل جلسات بحث‌های گروهی متمرکز و مصاحبه‌های عمیق
3-طراحی پرسشنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات و اجرای فازهای آزمایشی جهت دقیق‌شدن ابزار سنجش
4-جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با پیمایش والدین، دانش‌آموزان و کارکنان
5- تهیه گزارش از نقاط قوت و ضعف رهیار از دید ذی‌نفعان اصلی
6-تهیه گزارش میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی(بر اساس معیارهای مدرسه کیفی)
 گزارش نهایی این پروژه، یک منبع غنی از برداشت‌های ذی‌نفعان رهیار در خصوص تحقق معیارهای مدرسه کیفی بوده و در کنار سایر متغیرهای عملکردی، می‌تواند تصویری واقعی از میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی ایجاد نماید. پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف سیستم آموزشی مشاهده‌شده و موقعیت‌های بسیاری برای بهبود نیز شناسایی شده‌است.

به اطلاع می‌رساند از زمان پایان این پروژه تاکنون، رهیار در قالب گروه‌های کاری مشخص به بررسی و تحلیل نتایج پرداخته و اقداماتی جهت توسعه نقاط قوت و رسیدگی به نقاط قابل بهبود تعریف نموده‌است.
در پایان، از تمامی والدین، دانش‌آموزان و کارکنانی که در مراحل مختلف انجام این پروژه نقش‌آفرینی فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم با تداوم انجام فعالیت‌های تعریف شده و مشارکت والدین، دانش‌آموزان و کارکنان رهیار، قادر به انجام این سنجش بصورت سالیانه باشیم.
                       
معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟

1-در مدرسه ما روابط ما بر اساس اعتماد و احترام بنا شده و تمام مشکلات انضباطی-نه اتفاقات و حوادث- از مجموعه حذف می‌شوند.
2-در این مدرسه تنها بر “کفایت و شایستگی یادگیری کلی” تکیه می‌شود و هر نوع ارزیابی که از حد شایستگی دانش‌آموز پایین‌تر بوده و امروزه با نمره B مشخص می‌شود از سیستم حذف می‌شود. “تادیب یا آموزش تحمیلی”  با تعریفی که دکتر گلسر از آن به دست‌داده، از بین رفته و “پرورش” به معنای دقیق خود جایگزین آن می‌شود.
3-تمام دانش‌آموزان هر ساله چندین کار کیفی منحصر بفرد انجام می دهند که نشانگر حد اعلای توانمندی آنهاست.  این کارها غالبا از چنان کیفیتی برخورداراست که نمره A یا حتی بیشتر از آن یعنی A+  را به خود اختصاص می‌دهند.
4-به دانش‌آموزان و کارکنان آموزش داده می‌شود که در زندگی شخصی و در مدرسه آموزه‌های تئوری انتخاب را بکارگیرند. از خانواده‌ها نیز دعوت می‌شود که در گروه‌های آموزشی شرکت کرده و با نظریه انتخاب و کار بست‌های آن در زندگی شخصی و در مراوده با فرزندان‌شان آشنا شوند.
5-دانش‌آموزان در آزمون‌های مهارت سنجی و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بهتر عمل می‌کنند. مدرسه بر اهمیت این آزمون‌ها  نیز تأکید دارد.
6-کارکنان، دانش‌آموزان، والدین و مدیران، مدرسه را محیطی پرنشاط می‌دانند.