منوی دسته بندی

مدرسه‌ی کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.

مدرسه کیفی 

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.
                       
معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟

1-در مدرسه ما روابط ما بر اساس اعتماد و احترام بنا شده و تمام مشکلات انضباطی-نه اتفاقات و حوادث- از مجموعه حذف می‌شوند.
2-در این مدرسه تنها بر “کفایت و شایستگی یادگیری کلی” تکیه می‌شود و هر نوع ارزیابی که از حد شایستگی دانش‌آموز پایین‌تر بوده و امروزه با نمره B مشخص می‌شود از سیستم حذف می‌شود. “تادیب یا آموزش تحمیلی”  با تعریفی که دکتر گلسر از آن به دست‌داده، از بین رفته و “پرورش” به معنای دقیق خود جایگزین آن می‌شود.
3-تمام دانش‌آموزان هر ساله چندین کار کیفی منحصر بفرد انجام می دهند که نشانگر حد اعلای توانمندی آنهاست.  این کارها غالبا از چنان کیفیتی برخورداراست که نمره A یا حتی بیشتر از آن یعنی A+  را به خود اختصاص می‌دهند.
4-به دانش‌آموزان و کارکنان آموزش داده می‌شود که در زندگی شخصی و در مدرسه آموزه‌های تئوری انتخاب را بکارگیرند. از خانواده‌ها نیز دعوت می‌شود که در گروه‌های آموزشی شرکت کرده و با نظریه انتخاب و کار بست‌های آن در زندگی شخصی و در مراوده با فرزندان‌شان آشنا شوند.
5-دانش‌آموزان در آزمون‌های مهارت سنجی و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بهتر عمل می‌کنند. مدرسه بر اهمیت این آزمون‌ها  نیز تأکید دارد.
6-کارکنان، دانش‌آموزان، والدین و مدیران، مدرسه را محیطی پرنشاط می‌دانند.