مدیران ما درمجتمع آموزشی رهیار

ما در مجتمع آموزشی پسرانه رهیار با به کارگیری توانمندترین افراد تلاش بر این داریم تا خانواده رهیار را هر روز پر بارتر و ارزشمندتر از قبل کنیم. تمامی همکاران ما در مجموعه با تلاش خالصانه سعی در ایجاد محیطی امن و پویا برای دانش‌آموزان هستند. 

سعید درخشانی
مدیر عامل مجتمع آموزشی پسرانه رهیار

مدیران مدارس رهیار در تهران

بنفشه جبلی
مدیر پیش‌دبستان رهیار شعبۀ پونک
غلامرضا رستگاری
مدیر دبستان رهیار شعبۀ عدل
مسعود فرازمند
مدیر دبیرستان دوره دوم شعبۀ پونک
محمود شیخیان
مدیر دبستان رهیار شعبۀ پونک
فرهاد سیفی
مدیر دبیرستان دوره اول شعبۀ پونک

مدیران مدارس رهیار در رفسنجان

زهرا غلام حسینی
مدیر پیش‌دبستان رهیار شعبه رفسنجان
حسین لطغی
مدیر دبیرستان دورۀ دوم رهیار شعبۀ رفسنجان
فاطمه رضایی
مدیر دبستان رهیار شعبۀ رفسنجان

مدیران ستادی رهیار

محمدحسین سبحانی
مدیر تعالی سازمانی
سحر حسینی
مدیر کانون زبان
ابوالفضل ابوالحسنی
سرپرست پشتیبانی
الناز اسماعیلی
مدیر منابع انسانی
حسین کرمی
مدیر کانون زبان