منوی دسته بندی

پیش ثبت‌نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت گروهی تشکیل نخواهد شد و پس از پیش ثبت‌نام در سامانه با شما جهت هماهنگی برای آزمون انفرادی تماس گرفته خواهد شد.