منوی دسته بندی

ویدئوهای آموزش خانواده – دبیرستان دوره اول

نقش انگیزش در آموزش فرزندان (2)

در ادامه ویدئوی قبلی آموزش‌فرزندپروری با موضوع انگیزش، در قسمت دوم این ویدئو با آقای حاج اسماعیلی همراه می‌شویم.در این قسمت در مورد رفتار موثر برای حفظ انگیزش نوجوان، چه…

نقش انگیزش در آموزش فرزندان (1)

در ادامه آموزش‌های فرزندپروری رسیدیم به موضوع مهم انگیزش. در این ویدئو آقای حاج اسماعیلی در مورد انواع انگیزش صحبت‌ می‌کنند. با ما همراه باشید.

فرزندپروری با افتخار

در این قسمت از مجموعه آموزش‌های فرزندپروری کیفی، جناب آقای حاج‌اسماعیلی در مورد فرزندپروری با افتخار صحبت‌ می‌کنند. با ما همراه باشید.

فرزندپروری و پرسش‌های یادگیرنده

سلام با ویدئوی آموزش خانواده دیگری در خدمت شما هستیم. در این قسمت با استاد حاج‌اسماعیلی همراه می‌شویم و در مورد فرزندپروری و پرسش‌های یادگیرنده، می‌آموزیم.

ویژگی‌های فرزندپروری کیفی

در این قسمت از ویدئوهای آموزش فرزندپروری، آقای حاجی‌اسماعیلی ویژگی‌های یک رابطه‌ی کیفی که در خانواده منجر به فرزند‌پروری کیفی می‌شود را توضیح می‌دهند. لطفا تجربیات خودتان را در این…

پرسشگری سقراطی

با قسمت دوم از ویدئوهای آموزش فرزندپروری در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت استاد حاج اسماعیلی در مورد پرسشگری سقراطی صحبت می‌کنند. در این نوع پرسشگری نباید از…

کنترل بیرونی یا کنترل درونی

کنترل بیرونی یا درونی؟ پرسشگری سقراطی یعنی چی؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال‌ها با اولین قسمت از ویدئوهای آموزش فرزندپروری آقای حاجی‌اسماعیلی همراه باشید. آقای مهدی حاجی‌اسماعیلی مشاورِ روانشناسی…