منوی دسته بندی

چکیده‌خوان، کتابخانه‌ی مجازی دبستان رهیار

معرفی ناشران کتاب کودک و نوجوان

چکیده خوان (16) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار محسن ذکااسدی – مسئول دپارتمان فارسی دبستان رهیار

بچه گروفالو

چکیده خوان (15) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار احمدرضا منصوریان – معلم دبستان

قیچی که دنبال کار می‌گشت

چکیده خوان (14) – کتابخانه مجازی دبستان رهیارمریم لواف و فاطمه‌سادات میرکریم‌پور – معلم دبستان

سه پرسش

چکیده‌خوان (12) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار نسا آلبوغبیش – معلم دبستان

ماهی روی درخت

چکیده‌خوان (11) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار حسام حسین‌زاده – معلم دبستان

چه کتابی بخوانیم؟

چکیده‌خوان (10) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار محسن ذکااسدی – مسئول دپارتمان فارسی دبستان

گروفالو

چکیده‌خوان (9) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار احمدرضا منصوریان – معلم دبستان

چرا باید کتاب بخوانیم؟

چکیده‌خوان (8) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار محسن ذکا اسدی – مسئول دپارتمان فارسی دبستان رهیار

به چی داری فکر می‌کنی؟

چکیده‌خوان (7) – کتابخانه مجازی دبستان رهیار ریحانه خوانین‌زاده و شیوا دهقان نصیری – معلم دبستان

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

هستی اعرابی – معلم دبستان کتاب «آدم کوچک و خواب‌های بزرگ» زمان: 03:15 دقیقه معرفی و چکیده‌خوانیِ کتاب، در کتابخانه‌ی مجازی دبستان رهیار- شعبه پونک