منوی دسته بندی

چکیده‌خوان، کتابخانه‌ی مجازی دبستان رهیار

موریس و کتاب‌های پرنده

کتاب «موریس و کتاب‌های پرنده» زمان: 02:40 دقیقه مهسا خیری – معلم دبستان معرفی و چکیده‌خوانیِ کتاب، در کتابخانه‌ی مجازی دبستان رهیار- شعبه پونک

شگفتی‌های آفرینش

کتاب “شگفتی‌های آفرینش” ملیحه علیجان‌تبار – معلم دبستان معرفی و چکیده‌خوانی کتاب در کتابخانه مجازی دبستان رهیار

مثل‌ها و قصه‌هایشان

کتاب مثل ها و قصه هایشان افسانه ابوالفتحی – معلم دبستان معرفی و چکیده خوانی کتاب در کتابخانه مجازی دبستان رهیار

خاطرات یک بچه‌ی چلمن

کتاب خاطرات یک بچه چلمن نسا آلبوغبیش – معلم دبستان معرفی و چکیده خوانی کتاب در کتابخانه مجازی دبستان رهیار

کارل و معنای زندگی

کتاب کارل و معنای زندگی هستی اعرابی – معلم دبستان معرفی و چکیده خوانی کتاب در کتابخانه مجازی دبستان رهیار